Od přírody podřadné – Angela Saini

Kniha Od přírody podřadné není žádným románem. Jedná se zde o fakta a citace výsledků z různých výzkumů. Přestože by se tedy mohlo zdát, že se nejedná o žádnou lehkou četbu, není tomu tak. Témata v ní obsažená jsou zajímavá.

Od přírody podřadné

Podtitulem knihy je “Jak se věda mýlila v ženách” a ten asi nejlépe vystihuje, o čem kniha na cca 200 stranách pojednává. Je totiž členěná do osmi kapitol, které se zaobírají různými tématy.

Jako například Podřadnost žen, Vrozené rozdíly nebo Vybíravá, ne cudná.

Samozřejmě, pro někoho se bude jednat o feministickou literaturu, kterou odsoudí a nebude chtít slyšet a číst o tom, o čem se v ní píše.

Rozdílné přístupy k mužům a ženám

Já jsem po ní naopak přesně z tohoto důvodu sáhla, protože vnímám rozdílný přístup k ženám a k mužům. A v pracovní oblasti si jej všímám o to více. Kniha mi pak pomohla ujasnit si, že se nejedná o moje zdání a domněnky. Naopak je velmi pravděpodobné, že lidé v mém okolí smýšlí přesně tak, jak je v knize popsáno. A jednají pod vlivem předsudků a myšlenek, které jsou několik staletí staré. Pro mě to pak je velký Aha moment, protože sama takto nepřemýšlím a nedochází mi, že někdo to může mít jinak.

A nejedná se pouze o muže, jak bylo prokázáno v jednom výzkumu, který Angela Saini rovněž uvádí. V něm byly požádány jak ženy, tak i muži, aby ohodnotili schopnosti žadatelů o zaměstnání. Přestože svou náplní byly životopisy stejné, jakmile se jednalo o ženu, byla posuzována jak muži, tak i dalšími ženami, jako méně kompetentní. To mi potvrdilo také mou pracovní zkušenost, kdy musíte jako žena častokrát přesvědčovat i další ženy o své kvalifikovanosti.

Předsudky ovlivňující vědu

Je děsivé, když si při čtení uvědomíte, že to, co je nám častokrát předkládáno jako vědecky podložený fakt, může být ve skutečnosti ovlivněno předsudky těch, kteří jej provádějí nebo tím, že se snaží držet svého myšlenkového rámce a ignorovat věci, které jej narušují. A další věcí, která mě zaráží je, že očividně ještě spousta lidí zastává myšlení, které bylo běžné v 19. století a moc se v něm zatím neposunuli.

Líbí se mi velmi tato věta, kterou napsala Caroline Kennardová slavnému Charlesi Darwinovi, který se sám přikláněl k myšlence nerovnosti biologické dispozice, která způsobuje, že se muž “stal dokonalejší bytostí než žena”. Její odpověď pak byla takováto:

“Než pronesete soudy o intelektuální nedostatečnosti žen, dejte jim prosím nejprve stejné podmínky a stejné příležitosti.”

Při čtení knihy Od přírody podřadné se mě zmocňoval hlavně smutek. Nikdy jsem si dosud neuvědomila, jak moc nás předsudky vůči ženám ještě ovlivňují a mají dopad na naše životy. Za tohle prozření jsem autorce vděčná. Kromě ní pak patří můj velký dík těm ženám, které se snažily za rovnoprávnost žen bojovat.

Takže nyní už například můžeme studovat a máme volební práva, což by ještě v 19. století bylo neslýchané. Upřímně doufám, že sama přispěji k tomu, aby třeba za sto let už dívky nemusely čelit vůbec žádným předsudkům o svých schopnostech. A nemusely nikomu dokazovat, že se vyrovnají mužům.

Některé z mýtů jsou ilustrovány v tomto článku.

Moje hodnocení: 5/5

Jedná se o affiliate odkaz. Pokud jeho prostřednictvím nakoupíte, obdržím provizi, ale bez dalších nákladů pro vás.

Knihu vydalo nakladatelství Academia v roce 2018 a přeložila ji Kateřina Šebková.

Napsat komentář

Komentáře před zobrazením schvaluji, abych se vyhnula spamu. Děkuji za pochopení!

Další tipy pro vás