Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souladu s platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů, bych s Vámi ráda sdílela informace o tom, jak nakládám s Vašimi osobními údaji.

Správce osobních údajů

Andrea Valentová

Puškinova 1734, Frýdek-Místek, 738 01

IČO: 18049613

andrea@knihyavylety.cz

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pojmy

Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (dále jen “Vy”).

Osobní údaj: veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (dále také “údaje” nebo “informace”).

Správce: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost.

Webové stránky: webové stránky dostupné na https://knihyavylety.cz

Účel zpracování osobních údajů: důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány.

Cookies: soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Zpracovávané údaje

Na tomto blogu zpracovávám tyto osobní údaje:

 • jiné elektronické údaje: cookies, webová stránka, z níž jste na můj web přišli, datum přístupu a doba přístupu, údaje o prohlížeči a operačním systému počítače. Mezi jiné elektronické údaje nepatří IP adresa, která je anonymizována.

V tuto chvíli neshromažďuji informace o vašich e-mailových adresách a žádné citlivé osobní údaje.

Komentáře

V komentářích zaznamenávám Vaše jméno či přezdívku a text samotného komentáře.

Média

Pokud pomocí odkazu přejdete na jinou webovou stránku, například YouTube, je zpracování Vašich osobních údajů v zodpovědnosti této webové stránky.

Cookies a analytika

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Nepoužívám cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abych Vám mohla poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

Detailní informace o cookies a použití analytických nástrojů najdete na stránce Zásady cookies (EU), bod 6. Umístěné cookies.

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od Complianz ke shromažďování a zaznamenávání souhlasu na základě prohlížeče a zařízení. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. 

Tato služba nezpracovává žádné osobně identifikovatelné informace a nesdílí žádná data s poskytovatelem služeb. Další informace naleznete v Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Původ těchto údajů

Jiné elektronické údaje od Vás získám v okamžiku, kdy souhlasíte s použitím cookies při procházení webových stránek.

Proč osobní údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem zlepšování kvality těchto webových stránek, analýze návštěvnosti a Vašeho chování na webových stránkách.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Informace o době zpracovávání jiných elektronických údajů jsou popsány na stránce Zásady cookies (EU), bod 6. Umístěné cookies.

Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít:

 • poskytovatelé IT služeb a hostingu,
 • poskytovatelé analytických služeb.

Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce má úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemí jsou:

 • partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz