Jak žít dobrý život – William B. Irvine

Kniha Jak žít dobrý život nese podtitul starověké umění stoické radosti. Autor v ní nabízí krátký exkurz do historie a vývoje stoicismu a vysvětluje jeho principy. Nejedná se tedy o původní texty filozofů. Ty by byly asi pro většinu z nás těžké k uchopení. V knize je ale stoická filozofie popsána tak, aby jí rozuměl i běžný smrtelník.

Jak žít dobrý život

Autor knihy William B. Irvine byl do roku 2021 profesorem filozofie na univerzitě v Ohiu a o stoicismu i nadále přednáší.

Ve své knize přináší svůj pohled na stoicismus a vysvětluje, jakými principy se antičtí filozofové řídili. Jedná se o praktickou životní filozofii, kterou můžete aplikovat v každodenních situacích.

Stoicismus by nás měl vést k tomu, abychom dosáhli určitého vnitřního klidu. Jednak proto, že budeme zažívat méně negativních emocí a také si užijeme věci takové, jako jsou. Bez přemýšlení o tom, co by mohlo být jinak.

Historie stoicismu a jeho techniky

V první části knihy autor popisuje vývoj této filozofické školy. Pro mě se jednalo o velmi zajímavé čtení, protože s filozofií jsem se naposledy setkala při studiích na gymnáziu. Velmi přístupnou formou se v prvních třech kapitolách můžete seznámit s hlavními představiteli stoicismu a pochopit v čem se lišili od jiných škol antické filozofie. Mezi nejznámější římské stoiky se řadí:

 • Lucius Annaeus Seneca,
 • Gaius Musonius Rufus,
 • Epiktétos,
 • Marcus Aurelius Antonius.

V následující části textu se autor věnuje popisu psychologických technik, které stoici využívali. Jedná se o:

 • negativní vizualizaci,
 • dichotomii kontroly,
 • fatalismus,
 • sebezapření a
 • meditaci.

Všechny jsou velmi srozumitelně vysvětleny. Pokud byste se těmito principy chtěli začít ve svém životě řídit, dostane se vám rady, jak na to.

Třetí část knihy je tou nejrozsáhlejší a zaměřuje se na specifické životní situace. Ukazuje, jak je možné v nich stoicismus aplikovat. Zmíním jich jen pár:

 • společenské vztahy: o jednání s ostatními lidmi,
 • smutek: jak zahnat slzy rozumem,
 • osobní hodnoty: o honbě za slávou.

Závěr knihy je pak shrnutím hlavních myšlenek a autorových úvah nad stoicismem. Samozřejmě, jedná se o interpretaci dávných děl, kterou provádí odborník. Přesto ve mě při čtení některých pasáží hlodal červík pochybností. Říkala jsem si, zda některé myšlenky a chování stoiků byly opravdu zamýšleny tak, jak nám je autor představuje. A nakolik je jeho názor ovlivněn prostředím a vlastním charakterem.

Pokud vás stoicismus zajímá, knihu vám vřele doporučím. Je napsána tak, že ji porozumíte i bez dalších znalostí filozofie a obsahuje praktické příklady toho, jak stoicismus aplikovat v životě. Na druhou stranu, není psána stylem většiny dnešní seberozvojové literatury.

Trošku ji chybí lehkost a švih, na který jsme nyní zvyklí a tak si myslím, že vás při čtení úplně nestrhne. Z hlediska jejího rozsahu (cca 200 stran textu) se jedná o rádce, kterého si můžete brát s sebou a průběžně do něj nahlížet. Principy totiž stojí za to si připomínat.

Moje hodnocení: 4/5

Jedná se o affiliate odkaz. Pokud jeho prostřednictvím nakoupíte, obdržím provizi, ale bez dalších nákladů pro vás.

Knihu vydalo nakladatelství Blue Vision v roce 2020 a přeložily ji Martina Vitmanová a Alena Novotná.

Napsat komentář

Komentáře před zobrazením schvaluji, abych se vyhnula spamu. Děkuji za pochopení!

Další tipy pro vás