Hornické vdovy – Kamila Hladká

Po knize Hornické vdovy jsem sáhla v knihovně především proto, že se mi velmi líbil film Dukla 61, který loni uvedla Česká televize. Kniha totiž sestává z vyprávění osmi žen, které přišly na šachtě o své muže.

Hornické vdovy

Příběhy pokrývají časové období od 60. let, kdy byl horník opravdu někým a končí až v novém tisíciletí. Tehdy došlo k poslednímu popsanému neštěstí došlo v roce 2015 a hornictví se už zdaleka netěšilo své bývalé vážnosti.

První dva popsané životní osudy se pak týkají manželek, které ztratily své muže právě na dole Dukla v roce 1961.

Jejich líčení zahrnuje to, jak se manželé seznámili, kdy se brali a podobně. A také to za jakých okolností a kde bydleli, kolik měli dětí atd.

Čtenář se tak dozví mnoho o životech havířských žen a také jaká byla jejich role v rodině. Zachycuje i pokračování jejich životů až do současnosti, už jako hornických vdov. Ve spojení s časovou posloupností příběhů je pak možné sledovat, jak se vyvíjela naše společnost a jak se měnilo postavení horníků a celkově význam těžkého průmyslu.

Vysvětlení historického vývoje

Předmluvu ke knize napsal historik Martin Jemelka a myslím si, že to byl velmi dobrý nápad ji do knihy zahrnout. Přináší totiž odborný pohled na vývoj hornictví v Ostravsko-karvinském revíru a jeho sociální aspekty. Kniha je doplněná i spoustou dobových fotografií, pocházejících většinou z rodinných alb hornických vdov. Díky tomuto mixu se člověk dokáže vcítit a pochopit čím si ženy procházely. Přiznám se, že jsem musela zamáčknout slzu, když jsem četla o těch nejsmutnějších pasážích.

Pro mě jsou Hornické vdovy knihou, která mi pomohla rozšířit znalosti o regionu, ve kterém žiji. A pochopit možná více souvislostí a okolností, které formovaly místní obyvatele. Ať už se jedná o různorodost týkající se národností, kdy zde přicházeli lidé z nejrůznějších koutů Československa i dalších komunistických zemí. Nebo určitou syrovost a tvrdost, kterou v sobě asi máme. Ta souvisí podle mě s tím, že ať už se jednalo o dobývání uhlí z hlubin země nebo přeměnu rudy v železo, nikdy nebylo nic jednoduché a zadarmo, všechno se muselo tvrdě odpracovat.

Ukázku z knihy si můžete přečíst pod tímto odkazem.

Moje hodnocení: 5/5

Jedná se o affiliate odkaz. Pokud jeho prostřednictvím nakoupíte, obdržím provizi, ale bez dalších nákladů pro vás.

Knihu vydalo nakladatelství Dcera sestry, s. r. o. v roce 2019.

Napsat komentář

Komentáře před zobrazením schvaluji, abych se vyhnula spamu. Děkuji za pochopení!

Další tipy pro vás